Železniční doprava, spedice a logistika

Vy vyrábíte, my
s péčí doručíme

Více informací

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program zaměstnanost
Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Cargo Motion: Železniční doprava, spedice a logistika

Nabízíme našim klientům spediční servis na míru

Jsme významný poskytovatel komplexních služeb - vyznáme se v železniční dopravě, spedici i logistice.

Chceme, aby byl každý zákazník spokojen. Zakázky řešíme individuálně. Každému klientovi je přidělen vlastní account manager, který spolupracuje s dispečinkem, zajišťuje hladký chod přepravy a dohlíží na bezproblémovou organizaci.

Více informací
V čem jsme lepší než ostatní?

Každý zákazník má svého account manažera

Dispečink zajišťující bezproblémový průběh

Dohled 24 hodin denně, 7 dní v týdnu